Educació a Catalunya:

 

ESO: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/etapes-educatives/educacio-secundaria/

BATXILLERAT: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/etapes-educatives/batxillerat/

Programes de formació i inserció: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/etapes-educatives/programes-formacio-insercio/informacio-general/

Formació Professional (FP): http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/etapes-educatives/fp/

 

Inscripcions de proves i exàmens

 

Selectivitat. Matrícula de les PAU: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/matricula_pau/

Escola Oficial d'idiomes (EOI) de Catalunya: http://www.xtec.cat/eoi/