El mètode

El mètode de l’Espai de l’Estudi té com a objectiu acompanyar als alumnes en el seu recorregut per cada etapa educativa, oferint-los les solucions i el suport adequats perquè ells mateixos trobin la manera d’avançar sense dificultats i com a persones felices en un període ja de per si ple de conflictes i tensions. El mètode està avalat per més de 18 anys d’experiència. 

El mètode s’inicia amb la detecció de l’alumne que necessita un acompanyament en l’educació

La detecció

La manca de tècniques d’estudi com les de de repassar continguts de classe, d’entregar  deures i treballs o les dificultats de comprensió solen ser les causes del problema de molts adolescents en iniciar l’ESO. Aquests són alguns exemples de que l’alumne necessita un suport:

 • Sempre havia aprovat i tret bones notes però ha començat malament l’ESO.
 • Li costa fer els deures quan arriba a casa, es distreu fàcilment amb el mòbil i no es concentra
 • No sap organitzar-se o planificar l’agenda, no prepara bé els exàmens i no entrega la feina que ha de fer
 • Les faltes d’ortografia, la comprensió lectora, no entén les matemàtiques, no sap estudiar,... no sabem com ajudar-lo
 • Arribem tard de treballar i no sempre li podem resoldre tots els dubtes de totes les assignatures
 • Ens discutim contínuament perquè faci deures o estudiï i cada dia la relació entre nosaltres empitjora
 • Alguns dies fa activitats extraescolars i no té temps
 • Els suspensos a final de curs afecten les vacances de tota la família a l’estiu
 • Vol millorar les notes perquè necessita una bona mitja i  treure bona nota a Selectivitat

El mètode

Si l’alumne s’identifica amb algun d’aquests exemples, llavors necessita passar a una segona fase i buscar una solució. El projecte educatiu de l’Espai de l’Estudi es centra en 6 pilars bàsics:

 • Ajudar-los en l’aprenentatge de la gestió i de l’organització personal i del temps d’estudi.
 • Acompanyar-los en l’adquisició dels hàbits d’estudi
 • Fomentar la responsabilitat i la qualitat del treball individual i autònom
 • Procurar-los un entorn tranquil que els ajudi a la concentració
 • Valorar els avenços i l’esforç personal per estimular la motivació i reforçar-los l’autoestima
 • Oferir-los suport pedagògic i docent a través de la construcció de ponts de diàleg eficients, la proposta de solucions efectives i concretes i fer que puguin compaginar el temps d’estudi amb el temps de lleure

 

Què li oferim a l’alumne?

 • Un equip de docents amb vocació i formació adequades per atendre qualsevol dificultat d’aprenentatge i de continguts en totes les assignatures des de l’ESO fins a Batxillerat.
 • El seu espai en un entorn adequat per treballar, amb els mitjans materials adequats
 • Temps sense limitacions, variable segons el que necessitin, tantes tardes de la setmana i tantes hores com necessitin al llarg del curs per fer els deures, estudiar, reforçar coneixements, etc
 • La tutorització, el seguiment personalitzat i la coordinació amb la família i els centres educatius, si s’escau
 • La reflexió i el diàleg permanent, amb confiança, respecte i tolerància, que facin de l'aprenentatge un moment vital feliç i tranquil