El mètode

A l’Espai de l’Estudi ens avalen 20 anys d'experiència d'oferir solucions i suport docent als alumnes perquè elaborin estratègies i avancin amb autonomia i sense dificultats a l'ESO i el Batxillerat.

 

La manca de coneixement i aplicació de tècniques d’estudi, hàbits de treball autònom o les dificultats de comprensió solen ser les causes del problema de molts adolescents en iniciar la secundària. 

 

 • Sempre havia aprovat i tret bones notes però ha començat malament l’ESO.
 • Li costa fer els deures quan arriba a casa, es distreu fàcilment amb el mòbil i no es concentra.
 • No sap organitzar-se o planificar l’agenda, no prepara bé els exàmens i no entrega la feina que ha de fer.
 • Arribem tard de treballar i no sempre li podem resoldre tots els dubtes de totes les assignatures.
 • Ens discutim contínuament perquè faci deures o estudiï i cada dia la relació entre nosaltres empitjora.
 • Vol millorar perquè necessita treure nota alta a la Selectivitat.

 

Què us oferim?

 

 • Un equip de docents amb vocació i formació adequades per atendre qualsevol dificultat d’aprenentatge i de continguts en totes les assignatures des de l’ESO fins a Batxillerat.

 • El seu espai en un entorn adequat per treballar, amb els mitjans materials adequats

 • Temps sense limitacions, variable segons necessitats, les tardes de la setmana i tantes hores com calguin durant el curs per fer els deures, estudiar, reforçar coneixements, etc

 • La tutorització, el seguiment personalitzat i la coordinació amb la família i els centres educatius, si s’escau

 • La reflexió i el diàleg permanent, amb confiança, respecte i tolerància, que facin de l'aprenentatge un moment vital feliç i tranquil